2023. június 1. csütörtök
[Répcevidék]

Egyenlő esélyekkel

Egyenlő esélyekkel
Elkészült Magyarország közel 3000 településének – köztük Csepreg – Helyi Esélyegyenlőségi Programja (HEP). A projekt a Türr István Képző és

Kutató Intézet (TKKI) - az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézményének - gondozásában valósult meg. Az önkormányzat a TKKI által létrehozott mentorhálózat segítségével, egységes elvek mentén készítette el programját.
A Csepregi Esélyegyenlőségi Program
Csepreg Város Önkormányzata fontos feladatnak tekinti lakosságuk életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatási esélyeinek biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmények illetve egyéb szervezetek összefogásának erősítését tűzték ki, ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban Király Árpád polgármester lapunknak az alábbiakat nyilatkozta:
„Számos olyan intézkedést hoztunk a lakosság jólétének biztosítása érdekében, amelyek megvalósítása már folyamatban van. Segítjük - szociális bérlakás biztosításával, önkormányzati segéllyel, szociális tűzifával - a nehéz anyagi körülményben élőket. Mivel nem mindenki kér segítséget, ezért a jelenleg is működő jelzőrendszer továbbfejlesztését tűztük ki célul. Problémaként merült fel, hogy a munkanélküliek információhiánnyal küzdenek, ezért folyamatosan tájékoztatjuk őket a munkavállalási lehetőségekről, segítjük a munkába állásukat. A sikeres játszótér pályázat megvalósítása után a pályázati források segítségével tervezzük az óvoda játékeszközeinek fejlesztését. Az egyedülálló, gyermeküket egyedül nevelő, vagy egyéb problémákkal küzdő anyák számára csoportterápiákat szervezünk. A már meglévő gyermekvédelmi jelzőrendszert szeretnénk erősíteni, gyermekpszichológus, pszichológus lehetőség szerinti bevonásával, illetve a családlátogatások gyakoribbá tételével. A hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatásához az önkormányzat forrást biztosít. Részt veszünk a közmunkaprogramban is. Felmérjük idősödő lakóink helyzetét, hogy megtudjuk, ki az, aki segítségre szorul, majd igény szerint számukra programokat szervezünk. Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élőkre is, a középületek egy részének akadálymentesítése megtörtént, az épületek hiányzó akadálymentesítését illetve a járdák és utak felújítását ugyancsak pályázatok elnyerésével szeretnénk megoldani.\"

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.
A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre - a TKKI közreműködésével - a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül, kétévenkénti felülvizsgálat mellett, megvalósítanak.

A Türr István Képző és Kutató Intézet
A TKKI fő célkitűzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az intézet. Ma Magyarországon e témában a legkompetensebb szereplők között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI térítésmentes felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának elősegítése érdekében.
A projekt részeként 2013 szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal kerültek megrendezésre szakmai workshopok, műhelybeszélgetések. A rendezvények lehetőséget teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.
Országos célok
A helyi esélyegyenlőségi programok célkitűzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenlő bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelentőségű eredmény, hogy a TKKI mentorálásával az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.
Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetővé teszik, hogy országosan is nyomon követhető legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.
A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.

 

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.