2023. szeptember 25. hétfő
[Répcevidék]

2021. évfordulók Csepregen és a Répcevidéken II. rész

Sági Ferenc

350 évvel ezelőtt, 1671. április 30-án hunyt el Bécsben gróf III. Nádasdy Ferenc Vas, majd Zala és Sopron vármegyék főispánja, országbíró, Csepreg, Iván, Lövő stb. mezőváros és egy sereg Répce-vidéki falu birtokosa, gazdag mecénás és műgyűjtő. A Wesselényi-féle összeesküvésben való részvételéért I. Lipót 1671-ben kivégeztette, vagyonát, műkincseit pedig elkobozta. (Csejtén született 1623. január 14-én.)
220 éve, 1801. április 2-án hunyt el Besztercebányán Szabó József r. k. pap, az első magyar gabonanemesítő. Csepregen született 1742. március 17-én. A gimnáziumot Győrben végezte, bölcseletet és hittudományt Nagyszombatban tanult. 1761-ben lépett be a jezsuita rendbe. A rend feloszlatását (1773) követően 1774-ben áldozópappá szentelték. Segédlelkész volt Szekszárdon, püspöki szertartó Vácott, majd plébániát irányított Besztercebányán. Papi munkássága mellett növénytermesztéssel is foglalkozott. Könyvet írt a sárgadinnye mű¬veléséről, később a rozs, a búza és az árpa nemesítésével foglalkozott. (Részletesen lsd.: Pukler Zoltán: Szemelvények Csepreg vallástörténetéből 133. o., illetve: Zátonyi Sándor: Szabó József, a magyar gabonanemesítés úttörője, Vasi Szemle, 2010. (64. évf.) 2. sz. 234-237. o.)
115 évvel ezelőtt, 1906. június elsején Magyarország egyes településnevei megváltoztak: a több azonos nevű helységből egyet-egyet hagytak meg, a többi elnevezésén változtattak. A vidékünkön érintett települések új neve mellett a korábbi névalak szerepel:
Alszopor - Alsószopor, Felszopor - Felsőszopor, Kisgógánfa - Gógánfa, Lövő - Németlövő, Pereszteg - Németpereszteg, Petőháza - Pető-ház, Répceszentgyörgy - Szentgyörgy.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.