2023. június 9. péntek
[Répcevidék]

Október

Kovács Vivien
Október minden magyar számára, a nemzeti ünnepek hónapja.

Ebben a hónapban elsőként, 1849. október 6-ra emlékezik a magyar nemzet. Ezen a napon az ország minden részén félárbocra eresztik az állami zászlót, és az épületekre kitűzik a gyászlobogót. 2001-ben a magyar kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította október hatodikát. 1849-ben Aradon 13 bátor, hősies, magyar hazafit végeztek ki, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre gróf Batthyány Lajos, volt miniszterelnök kivégzését, felségárulás végett. Ifjú Ferenc József császár a bécsi forradalom évfordulójára időzítette, ezen 13 honvédtábornok kivégzését, mellyel demonstrálta, hogy birodalmában nem tűri a lázadást. Mind a tizenhárman egy ügyért harcoltak, mely nem volt más, mint a szabadság. Mindannyian hittek abban, hogy a reformkor nagyjainak sikerül, egy modern, új Magyarország alapjait letenni, véget vetve az országban dúló középkori feudális viszonyoknak.
Az aradi tizenhármak, valamint Batthyány halálával a bécsi udvar a magyarság függetlenségi törekvéseit büntette, mely által a tizennégy férfit joggal nevezhetjük nemzeti ügyünk mártírjának, kiknek nevét a történelem sosem felejti el. Október hónap második nemzeti ünnepén, az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezünk. A szabadságharc október 23-án a budapesti diákok az egyetemről kiinduló békés tüntetésével kezdődött. A fiataloknak elegük lett a félelemből, a kiszolgáltatottságból, és az elhurcolásokból, s úgy döntöttek szembeszállnak a megszállókkal, és szabad önálló nemzetként élik tovább életüket. Petőfi szobornál elhangzott a Nemzeti dal, illetve a 16 pontos követelés listája. Ezután a Bem térre vonultak, ahol megszületett a forradalom jelképe, a középen lyukas nemzeti zászló, melyből kivágták a kommunista címert. Nagy Imre megtartotta beszédét a Parlamentnél, mellyel egy időben a Városligeten ledöntötték a Sztálin szobrot, mely a magyaroknak az elnyomást szimbolizálta. A lázadók elfoglalták a Bródi Sándor utcában található rádiót, mely a 16 pont közzé tétele végett volt fontos. Ekkor jelentek meg az első hősi halottak nevei a szabadságharc később hosszúra nyúló áldozatai listáján. A forradalom második napján tankok jelentek meg Budapest utcáin. A magyar felkelők viszont egyből szembeszálltak velük és Molotov koktélokat készítve megindították a szabadságharcot, amely november 11-én fejeződött be a fegyveres felkelők ellenállásának felmorzsolásával Csepelen. Kádár János ekkor mondta el rádióbeszédét, amelyben a felkelést levertnek nyilvánította. Ezzel egy időben a Népköztársaság Elnöki Tanácsa formálisan ekkor mentette fel a Nagy Imre-kormányt, s választotta meg a Kádár-kormányt. Ezúton is emlékezzünk meg az 1849. október 6-án, és 1956-os forradalom és szabadságharc során elhunyt hősi halottainkra. Ebben a hónapban, nemzeti ünnepeink során akasszuk ki mi is a nemzeti zászlónkat, és tisztelegjünk a magyar nemzet hősei előtt, kiknek nagyon sok mindent köszönhet Magyarország.

Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.