Jubiláló, dallamos hódolat Egyházasfaluban

2016. november 7. | Szerző: Major Izabella
Témakör: Vallás | Település: Egyházasfalu
Jubiláló, dallamos hódolat Egyházasfaluban

Immár 15. alkalommal tartottuk kis falunk Szent György templomában Mennyei Édesanyánk, a Boldogságos, Nemzetoltalmazó Nagyasszonyunk hálaadó köszöntését Szabó Miklós plébános úr rendületlen hitbuzgalmának és fáradhatatlan szervezői tevékenységének köszönhetően.

A hosszú évek óta tiszteletüket tevő énekkarok mellett a zenés áhítat újszerű színfoltja volt a Kópházáról érkezett kántor édesapa és tehetséges fia, Szűz Anyánknak szóló orgonás-zsoltárénekes köszöntése. Ugyancsak elsőként üdvözölhettük templomunkban a büki illetőségű Udvardi Gizella tanárnőt, aki saját szerzeményű, a szeretet hatalmát hirdető gitáros énekszólóival megható hitelességgel közvetítette az isteni üzenetet. Helyi versmondóink, Kiss Lajosné és Dőry István mély, lélekébresztő gondolatokat tolmácsoltak Ég és Föld kapcsolatáról, a bűnbánat fontosságáról. Az énekes elmélkedést nagyban segítették a templom kivetítőjén sorra megjelenő képek, amelyek keresztény hitünk jeles eseményeit idézték meg. A jubiláló hódolaton szereplő kórusok közül elsőként a völcsejiek mennyei zengésű dallamai csendültek fel, majd az ivániak köszöntötték hazafias érzelmektől vezérelve Égi Patrónánkat. A helyi keresztényi kórus magasztaló üdvözlégye, latinnal zengő áhítata az örök remény oltárára emelte mindannyiunk szívét. A sajtoskáliak dallamai Szűz Anyánk vezércsillag szerepét hangsúlyozták megindítóan. A sopronhorpácsiak által tolmácsolt kórusművek visszavezettek minket nemzetünk Szűz Anya iránti bizodalmának történelmi gyökereihez. A Boldogságos Szüzet köszöntő jubileumi hódolatunk második részében is varázslatos, a mennyei dicsőség földre sugárzó csodás dallamai szárnyaltak a hála és remény hangján a Bükről, Hegyfaluról, Vassurányból és Harkáról érkezett énekesek ajkáról, valamint Sopron és Szombathely kórusainak tolmácsolásában. A zenés köszöntő áhítat méltó befejezéséül a gyertyás körmenettel egybekötött szentmiseáldozat szolgált, amely a fenyegető felhők ellenére is földöntúli boldogsággal ragyogta be mindannyiunk szívét.

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
2019. május 26. vasárnap • Fülöp
hirdetés
Olvasnivaló a témában
Sopronhorpácson megkezdődött aNEK-re való felkészülésAz 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust (rövidítve NEK, IEC2020) 2020. szeptember 13–20. között tartják Budapesten. Az 1881 óta rendszeresen az utóbbi időben négyévente megszervezett egyhetes nemzetközi rendezvényen a katolikus egyház tanítása szerint az oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik.
Zarándoknap az édesanyákértÖtödik alkalommal indította az 1Úton zarándoknapot a Mária út Egyesület, és a Mária Rádió 2018. augusztus 25.-én szombaton.
Lovasok hálaadó szentmiséje a Peruska KápolnánálLovasok, íjászok találkoztak a történelmi zarándokhelyen
Csatlakozz hozzánk!
Répcevidék online