Jubiláló, dallamos hódolat Egyházasfaluban

2016. november 7. | Szerző: Major Izabella
Témakör: Vallás | Település: Egyházasfalu
Jubiláló, dallamos hódolat Egyházasfaluban

Immár 15. alkalommal tartottuk kis falunk Szent György templomában Mennyei Édesanyánk, a Boldogságos, Nemzetoltalmazó Nagyasszonyunk hálaadó köszöntését Szabó Miklós plébános úr rendületlen hitbuzgalmának és fáradhatatlan szervezői tevékenységének köszönhetően.

A hosszú évek óta tiszteletüket tevő énekkarok mellett a zenés áhítat újszerű színfoltja volt a Kópházáról érkezett kántor édesapa és tehetséges fia, Szűz Anyánknak szóló orgonás-zsoltárénekes köszöntése. Ugyancsak elsőként üdvözölhettük templomunkban a büki illetőségű Udvardi Gizella tanárnőt, aki saját szerzeményű, a szeretet hatalmát hirdető gitáros énekszólóival megható hitelességgel közvetítette az isteni üzenetet. Helyi versmondóink, Kiss Lajosné és Dőry István mély, lélekébresztő gondolatokat tolmácsoltak Ég és Föld kapcsolatáról, a bűnbánat fontosságáról. Az énekes elmélkedést nagyban segítették a templom kivetítőjén sorra megjelenő képek, amelyek keresztény hitünk jeles eseményeit idézték meg. A jubiláló hódolaton szereplő kórusok közül elsőként a völcsejiek mennyei zengésű dallamai csendültek fel, majd az ivániak köszöntötték hazafias érzelmektől vezérelve Égi Patrónánkat. A helyi keresztényi kórus magasztaló üdvözlégye, latinnal zengő áhítata az örök remény oltárára emelte mindannyiunk szívét. A sajtoskáliak dallamai Szűz Anyánk vezércsillag szerepét hangsúlyozták megindítóan. A sopronhorpácsiak által tolmácsolt kórusművek visszavezettek minket nemzetünk Szűz Anya iránti bizodalmának történelmi gyökereihez. A Boldogságos Szüzet köszöntő jubileumi hódolatunk második részében is varázslatos, a mennyei dicsőség földre sugárzó csodás dallamai szárnyaltak a hála és remény hangján a Bükről, Hegyfaluról, Vassurányból és Harkáról érkezett énekesek ajkáról, valamint Sopron és Szombathely kórusainak tolmácsolásában. A zenés köszöntő áhítat méltó befejezéséül a gyertyás körmenettel egybekötött szentmiseáldozat szolgált, amely a fenyegető felhők ellenére is földöntúli boldogsággal ragyogta be mindannyiunk szívét.

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
2019. február 17. vasárnap • Donát
hirdetés
Olvasnivaló a témában
Zarándoknap az édesanyákértÖtödik alkalommal indította az 1Úton zarándoknapot a Mária út Egyesület, és a Mária Rádió 2018. augusztus 25.-én szombaton.
Lovasok hálaadó szentmiséje a Peruska KápolnánálLovasok, íjászok találkoztak a történelmi zarándokhelyen
MÉGIS Szélrózsa BükönÉn tudom, hogy az utóbbi hónapokban lassan már a csapból is a Szélrózsa folyt. A regionális és a megyei, de még az országos média is egyre több formában adott hírt, szólaltatott meg szervezőket arról, hogy mi is lesz az az evangélikus ifjúsági találkozó, amely megrendezésre kerül 2018.
Csatlakozz hozzánk!
Répcevidék online