Jubiláló, dallamos hódolat Egyházasfaluban

2016. november 7. | Szerző: Major Izabella
Témakör: Vallás | Település: Egyházasfalu
Jubiláló, dallamos hódolat Egyházasfaluban

Immár 15. alkalommal tartottuk kis falunk Szent György templomában Mennyei Édesanyánk, a Boldogságos, Nemzetoltalmazó Nagyasszonyunk hálaadó köszöntését Szabó Miklós plébános úr rendületlen hitbuzgalmának és fáradhatatlan szervezői tevékenységének köszönhetően.

A hosszú évek óta tiszteletüket tevő énekkarok mellett a zenés áhítat újszerű színfoltja volt a Kópházáról érkezett kántor édesapa és tehetséges fia, Szűz Anyánknak szóló orgonás-zsoltárénekes köszöntése. Ugyancsak elsőként üdvözölhettük templomunkban a büki illetőségű Udvardi Gizella tanárnőt, aki saját szerzeményű, a szeretet hatalmát hirdető gitáros énekszólóival megható hitelességgel közvetítette az isteni üzenetet. Helyi versmondóink, Kiss Lajosné és Dőry István mély, lélekébresztő gondolatokat tolmácsoltak Ég és Föld kapcsolatáról, a bűnbánat fontosságáról. Az énekes elmélkedést nagyban segítették a templom kivetítőjén sorra megjelenő képek, amelyek keresztény hitünk jeles eseményeit idézték meg. A jubiláló hódolaton szereplő kórusok közül elsőként a völcsejiek mennyei zengésű dallamai csendültek fel, majd az ivániak köszöntötték hazafias érzelmektől vezérelve Égi Patrónánkat. A helyi keresztényi kórus magasztaló üdvözlégye, latinnal zengő áhítata az örök remény oltárára emelte mindannyiunk szívét. A sajtoskáliak dallamai Szűz Anyánk vezércsillag szerepét hangsúlyozták megindítóan. A sopronhorpácsiak által tolmácsolt kórusművek visszavezettek minket nemzetünk Szűz Anya iránti bizodalmának történelmi gyökereihez. A Boldogságos Szüzet köszöntő jubileumi hódolatunk második részében is varázslatos, a mennyei dicsőség földre sugárzó csodás dallamai szárnyaltak a hála és remény hangján a Bükről, Hegyfaluról, Vassurányból és Harkáról érkezett énekesek ajkáról, valamint Sopron és Szombathely kórusainak tolmácsolásában. A zenés köszöntő áhítat méltó befejezéséül a gyertyás körmenettel egybekötött szentmiseáldozat szolgált, amely a fenyegető felhők ellenére is földöntúli boldogsággal ragyogta be mindannyiunk szívét.

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
2018. augusztus 15. szerda • Mária
hirdetés
Olvasnivaló a témában
Zarándoklat szoborszenteléssel a Peruska Mária kápolnánálA horvátzsidányi Egyházközség, a Fegyveres Erők, a Rendvédelmi Szervek, a Tűzoltóságok, a Katasztrófavédelem, a Hagyományőrző Egyesületek, valamint a Lovagrendek 2018. július 1-én tartották hagyományos zarándoklatukat a Peruska Mária kápolnánál.
A Répcevidék áprilisi számában (20. oldal) bemutattam a kápolna „Vlagyimiri Istenanya” kegyképét. Most egy másik, névtelenségben maradt festő ottani olajképére hívom fel a figyelmet, amely bejárattól balra rejtezik a félhomályban.
Megújul a Mária Oszlop és környezeteAz országos védelem alatt álló Mária Oszlop kora barokk stílusban, a XVIII. század elejéről származik. A díszes, faragott levelekkel borított karcsú oszlopon levő földgömbön álló Mária szobor erősen pusztult, ezért sürgős felújítása elkerülhetetlen.
Csatlakozz hozzánk!
Répcevidék online