Az újjászületett lócsi templom megáldása

2016. december 16. | Szerző: Bse, bserika
Témakör: Vallás | Település: Lócs
Az újjászületett lócsi templom megáldása

Advent első vasárnapjának előestéjén kettős ünnepet ültek Lócson. Több évi fáradhatatlan szervezés, anyagi forrás megteremtése, és kitartó munka után a római katolikus templom külsőleg és belsőleg is megszépült.

A felújított templom megáldására ünnepi szentmise keretében került sor. A szertartás elején Nagy József, a Plébániai Tanácsadó Testület alelnöke köszöntötte Németh László pápai prelátus, püspöki helynök urat és részletesen ismertette a templom történetét, a legutóbbi felújítás legfontosabb állomásaival. Elmondta, hogy a településen élők mindig szerették és ragaszkodtak templomunkhoz. Így van ez most is, ezért jöhetett létre az ünnep. A felújítási munkálatokhoz nyújtott anyagi segítséget megköszönte minden jó szándékú adakozónak, hiszen a pályázaton nyert támogatáson túl a település önkormányzata és magánszemélyek is támogatták a templom megújulását. A köszöntő szavak után, a szentmise elején helynök úr megáldotta templomunkat. László atya szentbeszédében a lócsi és környékbeli hívők szépszámú közösségéhez személyes élményekkel átszőtt, megható hangon szólt. Kiemelte, hogy a templom minden apró részlete azt mutatja, hogy az itt élők szeretik és gondozzák templomukat. Kiemelte a megragadó oltárképet - Szűz Mária ölében a kisded Jézussal -, a gyönyörű mellékoltárokat és a régi idők hagyományait őrző oltárterítőket. Gyermekkora adventi emlékeit felelevenítve segített megérteni az elcsendesedés, a várakozás, a kisded Jézussal való találkozásra való készülés lényegét. Ehhez kérte a Jóisten segítségét a jelenlévőknek.
A szentmise végén Szalai Gábor atya, a település plébánosa megköszönte helynök úrnak az imákat, az együtt bemutatott szentmiseáldozatot.
Az ünnepi szentmisét követően, a hagyományokhoz hűen, a falu adventi koszorúján az első gyertyát ünnepélyes keretek között gyújtották meg. Németh László helynök úr megáldotta a szépen feldíszített koszorút, majd fellobbant az első gyertyaláng. A gyertyagyújtás után az ünneplők közössége szeretetvendégség keretében beszélgettek helynök úrral, plébános úrral, a falu vezetőivel, a helyiekkel, a hazatérő elszármazottakkal és a vendégekkel. A finom süteményekről a falu háziasszonyai, az italokról a testületi tagok gondoskodtak.
Az ünnep hangulata, a szívhez szóló helynöki beszéd, azt hiszem, mindenkiben megmarad, és meghatározza az adventi várakozás mindennapjait.

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
Kapcsolódó képek
2018. augusztus 15. szerda • Mária
hirdetés
Olvasnivaló a témában
Zarándoklat szoborszenteléssel a Peruska Mária kápolnánálA horvátzsidányi Egyházközség, a Fegyveres Erők, a Rendvédelmi Szervek, a Tűzoltóságok, a Katasztrófavédelem, a Hagyományőrző Egyesületek, valamint a Lovagrendek 2018. július 1-én tartották hagyományos zarándoklatukat a Peruska Mária kápolnánál.
A Répcevidék áprilisi számában (20. oldal) bemutattam a kápolna „Vlagyimiri Istenanya” kegyképét. Most egy másik, névtelenségben maradt festő ottani olajképére hívom fel a figyelmet, amely bejárattól balra rejtezik a félhomályban.
Megújul a Mária Oszlop és környezeteAz országos védelem alatt álló Mária Oszlop kora barokk stílusban, a XVIII. század elejéről származik. A díszes, faragott levelekkel borított karcsú oszlopon levő földgömbön álló Mária szobor erősen pusztult, ezért sürgős felújítása elkerülhetetlen.
Csatlakozz hozzánk!
Répcevidék online