Új arcok a csepregi hivatalban (riportok)

2015. február 5.
Témakör: Önkormányzat | Település: Csepreg, Lócs, Tormásliget
Új arcok a csepregi hivatalban (riportok)

Dr. Varga - Lazányi Irén Jegyző:
Jegyző Asszony nem ismeretlen a csepregiek számára, hiszen az elmúlt időszakban aljegyzőként tevékenykedett a hivatalban. Az adók területét kapta meg fő prioritásként, melynek sikerei és eredményei az Önkormányzat pozitív mérlegét növelték. Egy korábbi lapszámunkban már lehetőséget adtunk Önnek a bemutatkozásra, most arra kérjük, hogy összegezze néhány mondatban az eddigi tevékenységét!

2013. június 20. óta aljegyzőként kiemelten felügyeltem az önkormányzati adózást, mely jelenleg is közvetlen vezetésem alá tartozik. Az önkormányzatok működésében jelentős szempont az önállóságra, az önfinanszírozó képesség növelésére való törekvés, és a fejlesztéseket szolgáló különböző pályázati lehetőségek kihasználása.
Ez a fajta munka részemről eredményes volt, viszont a korábbi időszakban az ennek a tevékenységnek köszönhető források a hivatali és intézményi működtetést segítették.
Fejlesztésekre nagyon csekély mértékben volt csak lehetőség, ezen a területen kívánjuk a mérleg nyelvét pozitív irányba billenteni.

1. Az új polgármesternek egy új szemlélet is köszönhető. Már most, néhány hónap elteltével észlehető a folyamatos változás. A várost egy sokkal lendületesebb, dinamikusabb vezetéssel képzeli el, melyhez elengedhetetlen egy hatékonyabb, lakosság centrikus, felkészült és gazdaságilag kifogástalanul működő hivatali szervezet. Hogy érzi, munkájával Ön hogyan tud ezeknek az elvárásoknak megfelelni? Mit tud azért tenni Ön személyesen és az Ön által irányított hivatal apparátusa, hogy még több eredmény születhessen?
Vlasich Krisztián polgármester úr megtisztelő felkérése, valamint a lócsi, tormásligeti és tömördi polgármester urak támogatása és bizalma az elismerését jelentette azon munkának és eredményeknek, amelyet korábban aljegyzőként elértem. Most azonban egy másfajta feladat vár rám.
A cél nem kisebb, mint megfeleni azon lakossági igényeknek, mely értelmében egy ügyfélbarátabb, jól és hatékonyan, magas színvonalon működő rugalmas hivatalt állítsak fel.
Célom, ellátni a törvényben meghatározott kötelező és az önkormányzatok által önként vállalt feladat- és hatásköröket. Az már most látszik, hogy a korábbiakhoz képest a hivatal dolgozóinak is 'magasabb fordulatszámra' van szükség ahhoz, hogy minden elvárásnak maradéktalanul és határidőre eleget tudjanak tenni.
Kollégáimmat folyamatosan arra ösztönzöm, hogy törekedjenek - az ügyfelek érdekeinek szem előtt tartása mellett - a gyors és pontos munkára.
Természetesen a hatékony munkavégzés egyik alapfeltétele a képzett munkatársak mellett a korszerű infrastruktúra megteremtése is. Korábban ez a terület nem kapott elegendő figyelmet, ezért az új városvezetés e területre is hangsúlyt fektet.
Egy mondás szerint „az élet nem a kifogásokat, hanem az erőfeszítéseket díjazza". Ennek szellemében kívánom a Hivatal szervezetét irányítani és támogatni azokat a célkitűzéseket, amelyeket a választott tisztségviselők felém, és rajtam keresztül az apparátus irányába megfogalmaztak.


Dr. Balogh László Aljegyző Úr:
1. Ön a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalhoz a Kormányhivatalból érkezett, mely egy olyan szervezet, ami magában foglalja az önkormányzatok felügyeletét is. Ebből kifolyólag széles körű szakmai tapasztalatokkal rendelkezik az önkormányzatiság területéhez kapcsolódó feladatok terén is. Milyen fontosabb eredményeket emelne ki korábban végzett tevékenységének sorából?
A Győr-Moson-Sopron Megyei- és a Vas Megyei Kormányhivatalnál is dolgoztam kormánytisztviselőként. Ezt megelőzően pedig több mint 4 évet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzatnál töltöttem el. Már itt kapcsolatban kerültem az önkormányzati munkával, hiszen a megyei közgyűlés és elsősorban a közgyűlés mellett működő bizottságok munkájának jogi elősegítése a feladataim közé tartozott, továbbá én feleltem a megyei önkormányzat valamennyi közbeszerzésért is. A számtalan, elsősorban európai uniós forrásból megvalósított projekt közül a több mint 10 Milliárd Ft-os összköltségvetésű győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fejlesztését emelném ki, melynek megvalósításában a kezdetektől fogva - elsősorban a közbeszerzési eljárások lebonyolítása tekintetében - nagy szerepet vállaltam.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalnál eltöltött éveimben sem szakadtam el teljesen az önkormányzatiságtól, bár itt az Üzemeltetési- és később a Beszerzési és Vagyongazdálkodási Osztály vezetőjeként, valamint rövid ideig a Pénzügyi Főosztály megbízott főosztályvezetőjeként kaptam kinevezést. A járási rendszer kialakításában azonban jelentős feladatokat bíztak rám, így részben az önkormányzati vagyonátadás koordinálásában, valamint ezt követően az üzemeltetési megállapodások létrehozásában aktív szerepet töltöttem be. A Vas Megyei Kormányhivatalnál ellátott közbeszerzési feladataimon túl több alkalommal tudtam segítséget nyújtani az önkormányzati törvényességi felügyeleti munkát ellátó szervezeti egységnek, elsősorban a közbeszerzési tapasztalataim kamatoztatása révén.

2. A város vezetése részéről elvárás, hogy hatékonyan működjön az önkormányzat. E cél érdekében polgármester úr egy fontos feladatot szánt Önnek azáltal, hogy a közbeszerzési, fejlesztési és a pénzügyek jogi felügyeletét Önre bízta. Az EU-s fejlesztések felkészülési időszakában járunk, hogy látja Ön, munkájával milyen módon tud ezen célkitűzéseknek maradéktalanul eleget tenni?
Amint azt már korábban is említettem számos európai uniós projekt megvalósításában vettem részt eddigi pályafutásom során. A pályázatok megvalósítása tekintetében és a közbeszerzési területen szerzett több éves tapasztalataimmal bízom abban, hogy sikeres fejlesztéseket tudunk megvalósítani. A legtöbb önkormányzat jelenleg nem rendelkezik közbeszerzési szakemberrel, így az esetek többségében magas megbízási díj fejében kénytelenek ezen szolgáltatásokat megrendelni. Törekedni fogok arra, hogy a felmerülő ilyen jellegű feladatok „házon belül" kerüljenek ellátásra, csökkentve ezáltal is a felmerülő költségeket.
Korábbi munkáim során volt alkalmam tapasztalatot szerezni az intézményi és a hivatali működés gazdasági szempontú racionalizálása tekintetében, gondolok itt elsősorban a készletgazdálkodás és az energiafelhasználás hatékonyabbá tételére. Úgy gondolom, felül kell vizsgálnunk a hatályos szerződéseinket e területen. Versenyhelyzetet kell teremtenünk annak érdekében, hogy a lehető legelőnyösebb szolgáltatásokhoz juthassunk. Ennek keretében mérlegelni szükséges a helyben központosított közbeszerzés bevezetésének lehetőségét is.
Fontosnak tartom, hogy munkák során a jövőbe tekintsünk. Felkészülten szükséges várni a fejlesztési lehetőségeket, melynek érdekében az első lépések már megkezdődtek az ingatlanok és a közterületek állapotának felmérésével. Magam részéről szakmai tudásom legjavával fogom szolgálni ezen az úton való továbbhaladást, annak érdekében, hogy Csepreg Város polgárai egy fejlődő és élhető várost tudhassanak magukénak.

Orbán Tamara Önkormányzati asszisztens:
1. Az Ön személye nem ismeretlen a kistérségi és csepregi polgárok számára, hiszen a Kőszegi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltségének kinyújtott karjaként működő FIP iroda vezetőjeként régóta Csepregen tevékenykedett. Igaz, már sok emberrel és szervezettel került munkája során kapcsolatba, de kérem, mutatkozzon be röviden.
A Nyugat-magyarországi Egyetem andragógia szakán munkavállalási tanácsadó szakiránnyal végeztem, majd tovább képeztem magam és a mesteri fokozatot is megszereztem. Ezt követően a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán dolgoztam, majd a Felső-Répcementi Kistérség Fogalakoztatási Információs Pont irodájának irodavezetői posztját töltöttem be. A Felső-Répcementi Kistérség és Csepreg Város gazdasági szereplőivel, civil szervezetekkel és a lakosság nagy részével is kapcsolatban álltam munkám során.
A térségi szereplőket megismerve egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy Csepreg előtt számos lehetőség áll, melyeket nem lenne szabad elhalasztania. Ezért külön öröm számomra, hogy Polgármester úr egy olyan munkakört bízott rám, ahol azon dolgozhatok nap, mint nap, hogy ezen fejlesztési lehetőségeket felkutassuk és leghatékonyabban előkészítsük annak érdekében, hogy kézzel fogható eredmények szülessenek.

2. Az Ön munkaköre korábban nem létezett az Önkormányzati Hivatal struktúrájában, mégis óriási jelentőséggel bír, ha az új prioritásokat vesszük figyelembe, hiszen a fejlesztési elképzelések megvalósításához vezető út kemény munkával és rengeteg kihívással van kikövezve. Mutassa be kérem munkakörének legfontosabb elemeit.

Munkám során a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatokat látom el, mely széles skálán mozog.
A legfontosabb feladatom a Polgármester úr által vállalt városfejlesztési elképzeléseknek megfelelő pályázati lehetőségek felkutatása, figyelemmel kísérése illetve a közreműködő szervezetekkel történő szoros szakmai kapcsolat kialakítása. A jó kommunikációs készség mellett a munkakör egyik alapfeltétele a jó hely és környezetismeret. Feladatom a kistérségi, megyei valamint az országos döntéshozókkal már meglévő szoros szakmai kapcsolattartás elmélyítése és újabbak kiépítése.
A vezetés elsődleges prioritása az, hogy a fejlesztési elképzelések megvalósuljanak. Ezeket a terveket kell tehát munkám során előtérbe helyezni és egy-egy adott tárgyalásra kellően előkészíteni ahhoz, hogy azok a megbeszélések eredménnyel záruljanak.
Célom az, hogy az elvégzett munka pedig minden esetben meghozza gyümölcsét. Polgármester úrnak köszönhetően, előkészítő munkám során december hónapban 67,9 millió forint kiegészítő támogatáshoz jutott a Város.
Azzal a hittel végzem napi teendőim, hogy a települést közösen sikerre vigyük. Csepreg sikere az én sikerem is.

Horváth Zoltán Városüzemeltetés vezetője:
1. Ön korábban egy építőipari cégcsoport vezetői pozíciójában közel 100 embert irányított. A térségben ez által számos olyan céggel állt kapcsolatban, melyekkel azóta is jó kapcsolatot ápol. Hogyan kamatoztatja ezen tapasztalatait a városgondnokság vezetőjeként?
- Korábbi munkakörömből adódóan, olyan vezetői feladatokat láttam el, mint kollégáim napi beosztásának koordinálása, munkagépek, eszközök beszerzése, gépkocsipark fenn- és karbantartása, pénzügyi vezetői feladatok ellátása és cégekkel való kapcsolattartás. Úgy gondolom, hogy felsőfokú végzettségem és korábbi vezetői szakmai tapasztalataim hozzásegíthetnek ahhoz, hogy a polgármester úr által megfogalmazott elvárásoknak maradéktalanul megfeleljek és ezáltal a lakosság bizalmát is elnyerjem.
2. Hogy látja Ön, mennyire összetett egy városgondnokság vezetése? Mit szeretne megvalósítani a közeljövőben?
- Az elmúlt időszakban rengeteg megoldandó feladatot kaptam, melyek elvégzése egy élhetőbb, tisztább és rendezettebb városképet eredményez. Ez kollégáim napi helytállásában remélhetőleg már észrevehető változást hozott, hiszen az egységes zöldterület gondozás mellett, elkezdődött a város értékeinek folyamatos karbantartása is. Hosszú távú terveim között szerepel a város utcáinak újrafásítása, az utcák, utak járhatóbbá tétele, takarékos városüzemeltetés és mindennemű olyan feladat elvégzése, mely által megszépül a város. Egy hatékony, jól felszerelt és ütőképes városgondnokság felépítése az állampolgárok megbecsülését váltja ki, mely az alappillére lehet egy lendületes városvezetéshez.
A lakosságtól az kérem, észrevételeikkel, javaslataikkal segítsék mindennapi munkámat, hisz közös erővel tehetjük még szebbé szeretett városunkat.

 

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
Kapcsolódó képek