Falugondnokot keresünk!

2015. november 2.
Témakör: Önkormányzat | Település: Szakony
Falugondnokot keresünk!

Szakony Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján
pályázatot hirdet falugondnok munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő, heti 40 órás
A munkavégzés helye: GYMS megye, 9474 Szakony, Fő utca 164.
Pályázati feltételek: 8 Általános, B kategóriás jogosítvány, büntetlen előélet
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
• érvényes B kategóriás gépjármű vezetői engedély másolata
• legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okirat másolata
• nyilatkozat, arról hogy vállalja-e a jogszabályban meghatározott
falugondnoki képzést
• nyilatkozat arról, hogy személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással kapcsolatban hozzájárul
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2016. január 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. november 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváth Edina aljegyző nyújt, a 99 / 543-007 - es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak Szakony Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9474 Szakony, Fő utca 164.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a Sz/198/2015. azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. november 30.

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.
Kiemelt cikkek a témában