Felsőváros búcsúja

2018. augusztus 29.
Témakör: Vallás | Település: Csepreg

„Csepreg… Temploma sz. Miklós. Ezenkívül Szűz Mária Neve és az apácák kolostorában Szent Katalin kápolnája. Boldogasszony pusztán Nagyboldogasszony,…”. Olvasható Dr. Sziklay János: A katholikus Magyarország 1001-1901. című művében Csepreg templomának és kápolnáinak neve.

Ezek alapján bátran állíthatjuk, hogy Csepreg, Kőszegi utcában álló kápolnája, Mária Nevének tiszteletére szenteltetett 1816. szeptember 15-én, Varga János kerületi esperes, szakonyi plébános által.*
Igaz ugyan, hogy az utóbbi időkben megjelent és ismert katolikus névtárak a kápolna titulusát nem nevezik meg, csupán Mária tiszteletről szólnak, de a fentebb említett dátum, Mária Neve ünnep utáni vasárnapot jelöli. Miért is szentelte volna a Farkas Sándor által megnevezett esperes, és szakonyi plébános Mária Születésének a kápolnát szeptember 8. után pontosan egy héttel, vagy éppenséggel miért Fájdalmas Szűzanya emléknapján, ha nem azért, mert tudatni akarta a jövő nemzedékével, hogy a kápolna Mária Szent Nevére szenteltetett!?
Szóbeszéd szerint a kápolna ünnepén már ősi szokásban történtek délutáni rózsafüzér imádságok és különböző Máriát dicsérő imák és énekek, litániák a búcsúk kapcsán. Ez valós tény, de nem szeptember 8-án, hanem a hónap 12-én. Erre az idősebb korosztály, főleg a felső településen élők pontosan emlékeznek. Sőt! Még az 1990-es években délelőtt az ünnepi szentmiséket is itt tartották fő mise időben (10 órakor munkanapon is!). Amikor aztán, Mária Neve ünnepét az Egyház vezetése emléknappá sorolta vissza, az ünneplés liturgikus megtartásában, a szentmise is elmaradt. Az ájtatos hívek pedig, a kommunizmus fertőjében annyira közömbössé váltak, hogy már nem tudták, hogy milyen ünnepet is tartanak. „Búcsú Nagyasszony, kisbúcsú Kisasszony!" Még ma is ezt a véleményt osztják; hát nem mindegy? Sőt az egyházközség plébánosa megerősíti a hirdetéseiben, hogy ősi szokás szerint ezen a helyen Kisasszony napján rózsafűzért és különböző imádságokat tartottak! Ez valóban így is van, de nem Kisasszonykor, hanem szeptember 12-én, Mária Szent Nevének napján!
Népszokásaink, ünnepeink, őseink emléke aztán így válik el a régi szándékok megvalósulásától és alkalmazkodnak az emberek érdekei irányába.
Egyebek iránt, Mária Nevének ünneplését erősítette meg a kápolna 200. éves búcsújának ünnepi beszéde során dr. Pápai Lajos megyés főpásztor is. Jó volna tehát egyszer és mindenkorra tisztán értelmezni, Mária Névünnepét ne cseréljük fel más alkalmak ünnepére!

„Ó Mária, drága név,. Téged óhajt tiszta szív, Mária! Ha megzendül fülemben,. Vidámság kél szívemben, Mária!..."

*Farkas Sándor: Csepreg mezőváros története
Pukler Zoltán

 

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.