Horgászegyesület és járdafelújítás - Zsira továbbra is aktív

2018. április 13. | Szerző: Zsoldosné H. Kati
Témakör: Önkormányzat | Település: Zsira
Horgászegyesület és járdafelújítás - Zsira továbbra is aktív

Egy két évvel ezelőtti értékelő beszélgetésben Nagy Ferdinánd polgármester sok jövőbeni tervéről beszámolt. Most újra megkerestük, hogy megtudjuk, milyen változások történtek a falu életében, mi valósult meg az elképzelésekből és milyen feladatok elé néz az önkormányzat a 2018-as évben.

- "Zsirán mindig történik valami" - hangzott el két évvel ezelőtt. A tavalyi évre visszatekintve ugyancsak megállja helyét a kijelentés?
Ha csendben is, de haladunk előre, az élet megy tovább... Értékelve az elmúlt évet elmondhatjuk, ha látványosan nem is történt túl sok minden településünkön, de azért az élet nem állt meg, a 2017-es év is mozgalmasan telt. A település kulturális életét tekintve igyekeztünk programokat biztosítani az arra érdeklődőknek, hisz voltak előadások, úti beszámolók, kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Pünkösdkor piknikeztünk, tartottunk falunapot, volt "Tök jó nap" hét főzőcsapattal, karácsonyi vásár, mely mind azt mutatja, hogy találhat elfoglaltságot a faluban az, aki keres és az ezeken való részvétel, érdeklődés mind azt sugallják, hogy vannak még olyanok, akik szívesen töltik el szabadidejüket helyben, saját kis közösségünkben. Nem titkolt cél, egy nagyon jó közösség összekovácsolása, növelése, így ezen programok fenntartása, lehetőségeinkhez mérten tovább színesítése jövőbeni célunk is.
- A határátkelő kiépítése megkívánná a településen átvezető közút megújulását. Erre, és további fejlesztésekre vannak lehetőségeik?
Tervezett fejlesztéseket tekintve vannak kudarcok is és vannak pozitívumok is. Sajnálatos, de minden próbálkozásunk ellenére pályázati forrásból jelenleg nem tudjuk megvalósítani az orvosi rendelő, valamint annak környezetének felújítását, hisz a benyújtott pályázatunk ugyan minden előírásnak megfelelt, mégis elutasításra került. Az infrastruktúrális fejlesztések közt kiemelhetjük, hogy a határok átjárhatóságát elősegítően a már korábban magyar oldalon megépült útszakaszhoz való csatlakozás osztrák oldalról történő építése megkezdődött. E határon átnyúló programhoz kapcsolódóan, talán most már bátran kijelenthetem, hogy a településünkön keresztül vezető közút is megújulhat, mely nagyon nagy jelentőségű beruházás. A megvalósítás mértéke sajnos elmarad az eredetileg tervezettektől, de a maximumot próbáltuk meg kisajtolni a pályázati lehetőségből. A belterületi járdaszakaszok felújítására is sikerült pályázati forrást találni, mely pozitív elbírálást kapott, így 2018. évben párhuzamosan a közút felújításával tovább szépülhetünk e területen is. Terveink közt szerepelt a salamonfai településrészen lévő sírkert rendbe tétele, mely még nem történt meg. Ezt tovább nem tudjuk halogatni és a 2018. évben megvalósítandó feladataink egyike. A turisztika is, mint kitörési pont új lehetőségeket rejthet számunkra azzal, hogy Zsira is bekerült a „Sopron-Fertőd kiemelt turisztikai fejlesztési térség" települései közé.
- A Magyar Kormány 2011 nyarán döntött az úgynevezett Intézményi Férőhely Kiváltás rendszeréről, melynek célja, hogy kis létszámú lakóközösségekbe integrálja a fogyatékossággal élő személyeket, ezzel segítve, hogy a lehető legönállóbb életvitelt folytathassák. Önök is csatlakoztak a programhoz?
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság „Intézményi férőhelykiváltás" című pályázatához építési területet biztosítottunk, mellyel kormányzati programmegvalósítási célokat tudtunk támogatni.
- Többször gondot okozott az ivóvíz "esztétikai minősége" a településen. Sikerült tenni valamit a probléma kiküszöbölésére?
Igen. Az ivóvíz minőségének javítása érdekében mobil tisztító került üzembe állításra, mellyel egy még jobb minőséget kíván biztosítani a szolgáltató.
- Új civil egyesületek is létesültek?
Fontos és örömteli, hogy nyugdíjas klub szerveződött, valamint megalakult a Szt. János tavi Horgász Egyesület is, melynek célkitűzése az önkormányzati tó horgászcélú hasznosítása.
- Milyen célt tart kiemelkedően fontosnak a jövőre nézve?
A település fejlődésének szempontjából fontos lenne új utca, építési telkek kialakítása, értékesítése, de sajnos erre forráshiány miatt pillanatnyilag nem látunk lehetőséget, de ennek megteremtése további kihívás, melyre megoldást kell találnunk.

Megosztás:
Úton, út félen történnek érdekes, izgalmas, szokatlan események! Ha ilyet lát, tapasztal, és úgy gondolja,
hogy ezt megosztaná másokkal is küldjön e-mailt, fotót az mailre.